Archiv rubriky: Analýzy a stanoviska

Právní analýza vládního návrhu novely cizineckého zákona 2018

Konsorcium, ve spolupráci s právníky z členských organizací, sestavilo detailní právní analýzu vládního návrhu novely. Hlavní body novely, kterými se obírá analýza Konsorcia jsou: zavedení povinného a zpoplatněného tzv. adaptačně-integračního kurzu pro nově příchozí, nedostatečné rozpracování navrhovaných kvót pro ekonomickou migraci, zavedení mimořádného pracovního víza, a další. Celá analýza je ke stažení zde.   S dotazy se můžete...číst dále

Spolupráce všech aktérů pro lepší integraci na lokální úrovní

Kulaté stoly se konaly v Pardubicích, Brně, Nymburce a v Praze za účasti zástupců samospráv, orgánů státní správy, zaměstnavatelů, agentur práce, nevládních organizací a cizineckých komunit. V Pardubicích a Nymburce se diskuze primárně soustředila na otázky pracovní migrace, spolupráce zaměstnavatelů se samosprávami a integračních opatření pro zahraniční pracovníky a jejich rodiny. Kulatý stůl v Praze byl věnován tématu interkulturní práce ve prospěch...číst dále

POLICY BRIEF: Migrace v kontextu demografických trendů

Jak Česká republika, tak téměř všechny další členské státy Evropské unie se potýkají s dlouhodobým poklesem porodnosti a stárnutím populace. V současné době je pozitivní míra migrace klíčovým korektivem tohoto trendu a důvodem, proč počet obyvatel EU nestagnuje či neklesá, ale naopak mírně roste. Dostupné prognózy předpovídají podstatné zhoršení demografické situace v následujících desetiletích, s potenciálně závažnými důsledky pro vývoj na ...číst dále

POLICY BRIEF: Fungování Společného evropského azylového systému

Konsorcium již od minulého roku sleduje návrhy a debaty ohledně nového systému Společné evropské azylové politiky (CEAS). Nastavení tohoto systému může významným způsobem ovlivnit jak Evropa bude schopná čelit budoucím výzvám spojených s migraci a jakou tvář ukáže nově příchozím. Vypracovali jsme policy brief, který shrnuje vývoj v oblasti Společné evropské azylové politiky v první polovině tohoto roku. Ambiciózní plány maltského předsednictví ...číst dále

Právní analýza: pozměňovací návrh k novele cizineckého zákona

Obsáhlý návrh zavádí neodůvodněné restrikce pro pobyt rodinných příslušníků občanů ČR ze zemí mimo EU, navrhuje výrazné překážky v již ztíženém přístupu zahraničních pracovníků na trh práce a snaží se zrušit demokratický dohled soudů nad rozhodnutími Ministerstva vnitra. (Pokračování textu&hellip...číst dále

Stanovisko k navrhované reformě Společného evropského azylového systému

Loňská uprchlická krize odhalila nedostatky v nastavení právního rámce i institucí Evropské unie v oblasti azylu. Ty chce nyní Evropská komise napravit změnami společného azylového systému (CEAS) směřujícími k přibližování národních azylových režimů, posílení bezpečných a legálních cest do Evropy a zvýšení spravedlivosti, předvídatelnosti a udržitelnosti společného systému. Konsorcium vydalo stanovisko k navrhované reformě CEAS. Ke stažení: ...číst dále

Informační brožura ke kampani za zdravotní pojištění migrantů

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v České republice dlouhodobě upozorňuje na nedostatky právní úpravy povinného komerčního pojištění cizinců v České republice. Konsorcium nyní v rámci probíhající kampaně za zdravotní pojištění migrantů vydalo novou informační brožuru, ve které prostřednictvím skutečných příběhů ze života migrantů poukazuje na nejpalčivější problémy, které stávající právní úprava povinného pojištěn...číst dále

Připomínky k dokumentu Strategie migrační politiky České republiky

Konsorcium NNO vítá skutečnost, že vláda České republiky přistoupila k přípravě Strategie migrační politiky České republiky. Strategický dokument v této oblasti dlouhodobě významně postrádáme. Stanovení priorit migrační politiky je důležité nejen pro tvorbu návazných politických a legislativních opatření, dává zároveň určitou míru jistoty migrantům samotným, co od nich Česká republika očekává a jaká migrace je pro ni prioritní.   Vš...číst dále