o konsorciu

Konsorcium bylo založeno roku 2003 v Praze a dnes zastřešuje 20 nevládních organizací, které s migranty přímo pracují nebo se jinak věnují problematice integrace cizinců.

Naše poslání

Naše vize

Dlouhodobě usilujeme o posílení dialogu mezi stoupenci různých přístupů k migrační otázce. Naší vizí je sebevědomá česká společnost, připravená integrovat migranty způsobem, který ji kulturně obohacuje, aniž by se její občané cítili ohroženi. Domníváme se, že náš stát disponuje za poslední desetiletí mnoha pozitivními zkušenostmi se začleňováním cizinců, na které můžeme navazovat.

  Témata, kterými se zabýváme

Jsme průsečíkem

Na půdě Konsorcia koordinujeme výměnu zkušeností a definování společných cílů členských organizací v rámci právní, advokační, sociální a mediální skupiny. Jejich pracovníkům nabízíme další vzdělávání a propagaci jejich práce. Iniciujeme komunikaci mezi politiky, úředníky, vzdělávacími institucemi, odborníky z řad akademiků i zahraničními nevládními organizacemi. Pořádáme debaty s představiteli různých zájmových skupin, vzdělávací workshopy pro zástupce státní správy, obcí i krajů, zveřejňujeme komentáře a analýzy k návrhům evropské i české legislativy.

 Jak naše poslání naplňujeme?

Aktuality

 • 21. 9. 2018

  Pocházíte z jiného EU státu a bydlíte v ČR? Vy také můžete ovlivnit volbu místních zastupitelů ve vašem městě nebo obci. Níze najdete letáky v češtině a v několika dalších evropských jazycích, které pomůžou vám, vaším kamarádům, kolegům nebo příbuzným se ...číst dále

 • 15. 8. 2018

  Konsorcium, ve spolupráci s právníky z členských organizací, sestavilo detailní právní analýzu vládního návrhu novely. Hlavní body novely, kterými se obírá analýza Konsorcia jsou: zavedení povinného a zpoplatněného tzv. adaptačně-integračního kurzu pro nově příchozí, ...číst dále

 • 8. 7. 2018

  Kulaté stoly se konaly v Pardubicích, Brně, Nymburce a v Praze za účasti zástupců samospráv, orgánů státní správy, zaměstnavatelů, agentur práce, nevládních organizací a cizineckých komunit. V Pardubicích a Nymburce se diskuze primárně soustředila na otázky pracovní migrace...číst dále

 • 21. 6. 2018

  Konsorcium vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitele/ky. Předpokládaný termín nástupu: září 2018 Typ pozice: pracovní úvazek 0,5-0,75 Nabízíme: • zajímavou práci ve střešní nevládní organizaci • samostatnou práci v týmu zkušených, motivovaných a přá...číst dále

Více aktualit

11 odborných debat

se zástupci státní správy a veřejnosti

Od ledna 2016 do současnosti uspořádalo Konsorcium celkem 11 veřejných a odborných akcí. Mezi nimi byla například veřejná debata v Senátu o reformě evropského azylového systému, kulatý stůl k integraci cizinců na lokální úrovni v Pardubicích a mnoho dalších.

 

19 266 klientů

podpořených členskými organizacemi v roce 2016

Mezi poskytnuté služby patří nejčastěji sociální a právní poradenství, asistenční služby, adaptační kurzy, sociální rehabilitace a koučink. Mezi nejčastější cílovou skupinu patří občané z třetích zemí (mimo EU), dále držitelé mezinárodní ochrany a okrajově i občané EU.

 

12 setkání

pracovních skupin Konsorcia za rok

V roce 2016 proběhlo celkem 12 setkání odborníků z jednotlivých členských organizací v rámci pracovních skupin Konsorcia. Setkávaly se skupiny sociální a advokační, od konce roku 2016 přibyly skupiny právní a mediální.

Pořádáme

Více akcí