o konsorciu

Konsorcium bylo založeno roku 2003 v Praze a dnes zastřešuje 18 nevládních organizací, které s migranty přímo pracují nebo se jinak věnují problematice integrace cizinců.

Naše poslání

Naše vize

Dlouhodobě usilujeme o posílení dialogu mezi stoupenci různých přístupů k migrační otázce. Naší vizí je sebevědomá česká společnost, připravená integrovat migranty způsobem, který ji kulturně obohacuje, aniž by se její občané cítili ohroženi. Domníváme se, že náš stát disponuje za poslední desetiletí mnoha pozitivními zkušenostmi se začleňováním cizinců, na které můžeme navazovat.

  Témata, kterými se zabýváme

Jsme průsečíkem

Na půdě Konsorcia koordinujeme výměnu zkušeností a definování společných cílů členských organizací v rámci právní, advokační, sociální a mediální skupiny. Jejich pracovníkům nabízíme další vzdělávání a propagaci jejich práce. Iniciujeme komunikaci mezi politiky, úředníky, vzdělávacími institucemi, odborníky z řad akademiků i zahraničními nevládními organizacemi. Pořádáme debaty s představiteli různých zájmových skupin, vzdělávací workshopy pro zástupce státní správy, obcí i krajů, zveřejňujeme komentáře a analýzy k návrhům evropské i české legislativy.

 Jak naše poslání naplňujeme?

Aktuality

 • 14. 2. 2020

  Newsletter Migračního konsorcia leden - únor 2020 Vážení kolegové, vážené kolegyně, máte před sebou pilotní vydání znovuoživeného Newsletteru pro členy Konsorcia a další zájemce o migraci. Newsletter by měl vycházet jednou za 4-6 týdnů a přinášet informace o naš...číst dále

 • 11. 2. 2020

  Konsorcium nabízí článek organizace META o.p.s.: Na problematiku dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) se zaměřilo setkání odborníků na konferenci v Brně, která se konala pod záštitou ombudsmanky Anny Šabatové a neziskové organizace META, o.p.s. Hlavním cílem konference ...číst dále

 • 11. 2. 2020

  V rámci naší organizace jsme se shodli, že klíčovou hodnotou pro fungování naší země je demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana, jak je uvedeno v Ústavě České republiky a Listině základních práv a svobod. Proto jsme se rozhodli ...číst dále

 • 3. 2. 2020

    Kanada má specifické geografické a demografické podmínky, ale její imigrační systém je inspirativní i pro země jako ČR. Model „Express Entry“ zavedený v roce 2015 se snaží sladit dlouhodobé cíle (hospodářský růst a demografická křivka) s krátkodobými (momentá...číst dále

Více aktualit

11 odborných debat

se zástupci státní správy a veřejnosti

Od ledna 2016 do současnosti uspořádalo Konsorcium celkem 11 veřejných a odborných akcí. Mezi nimi byla například veřejná debata v Senátu o reformě evropského azylového systému, kulatý stůl k integraci cizinců na lokální úrovni v Pardubicích a mnoho dalších.

 

>30 000 klientů

podpořených členskými organizacemi v roce 2017

Mezi poskytnuté služby patří nejčastěji sociální a právní poradenství, asistenční služby, adaptační kurzy, sociální rehabilitace a koučink. Mezi nejčastější cílovou skupinu patří občané z třetích zemí (mimo EU), dále držitelé mezinárodní ochrany a okrajově i občané EU.

 

22 setkání

pracovních skupin Konsorcia za rok

V roce 2017 proběhlo celkem 22 setkání odborníků z jednotlivých členských organizací v rámci pracovních skupin Konsorcia. Setkávaly se skupiny sociální a advokační, právní a mediální.

Pořádáme

Více akcí