o konsorciu

Konsorcium bylo založeno roku 2003 v Praze a dnes zastřešuje 18 nevládních organizací, které s migranty přímo pracují nebo se jinak věnují problematice integrace cizinců.

Naše poslání

Naše vize

Dlouhodobě usilujeme o posílení dialogu mezi stoupenci různých přístupů k migrační otázce. Naší vizí je sebevědomá česká společnost, připravená integrovat migranty způsobem, který ji kulturně obohacuje, aniž by se její občané cítili ohroženi. Domníváme se, že náš stát disponuje za poslední desetiletí mnoha pozitivními zkušenostmi se začleňováním cizinců, na které můžeme navazovat.

  Témata, kterými se zabýváme

Jsme průsečíkem

Na půdě Konsorcia koordinujeme výměnu zkušeností a definování společných cílů členských organizací v rámci právní, advokační, sociální a mediální skupiny. Jejich pracovníkům nabízíme další vzdělávání a propagaci jejich práce. Iniciujeme komunikaci mezi politiky, úředníky, vzdělávacími institucemi, odborníky z řad akademiků i zahraničními nevládními organizacemi. Pořádáme debaty s představiteli různých zájmových skupin, vzdělávací workshopy pro zástupce státní správy, obcí i krajů, zveřejňujeme komentáře a analýzy k návrhům evropské i české legislativy.

 Jak naše poslání naplňujeme?

Aktuality

 • 29. 3. 2018

  Ve čtvrtek 22.3. proběhlo setkání zástupců magistrátu, městských částí, nevládních organizací, nemocnic a pedagogicko-psychologických poraden s názvem "Kulatý stůl k integraci: Interkulturní tlumočení a komunikace s cizinci – dobrá praxe a zjišťování potřeb". Nad akcí ...

   

 • 31. 1. 2018

  Evropská konfederace humanitárních a rozvojových nevládních organizací CONCORD zveřejnila zprávu hodnotící implementaci Svěřenského fondu pro Afriku (EUTF) - nového finančního nástroje EU, jenž by měl přispět ke stabilitě a řešení příčin neregulérní migrace v Africe. Z ...

   

 • 1. 12. 2017

  Zveme vás na oslavu Mezinárodního dne migrantů 2017! Konsorcium pořádá v sobotu 16.12. od 17 hodin ve Studiu ALTA večer plný hudby, filmů, exotického jídla a mnoho dalšího. ...

   

 • 18. 10. 2017

  If you have recently become a Czech citizen and are going to vote in the October general elections for the first time, take look at the questions and answers we put together to help you with the voting process. It contains the basic information you need to know to participate in this year's parliame ...

   

Více aktualit

11 odborných debat

se zástupci státní správy a veřejnosti

Od ledna 2016 do současnosti uspořádalo Konsorcium celkem 11 veřejných a odborných akcí. Mezi nimi byla například veřejná debata v Senátu o reformě evropského azylového systému, kulatý stůl k integraci cizinců na lokální úrovni v Pardubicích a mnoho dalších.

 

19 266 klientů

podpořených členskými organizacemi v roce 2016

Mezi poskytnuté služby patří nejčastěji sociální a právní poradenství, asistenční služby, adaptační kurzy, sociální rehabilitace a koučink. Mezi nejčastější cílovou skupinu patří občané z třetích zemí (mimo EU), dále držitelé mezinárodní ochrany a okrajově i občané EU.

 

12 setkání

pracovních skupin Konsorcia za rok

V roce 2016 proběhlo celkem 12 setkání odborníků z jednotlivých členských organizací v rámci pracovních skupin Konsorcia. Setkávaly se skupiny sociální a advokační, od konce roku 2016 přibyly skupiny právní a mediální.

Pořádáme

Více akcí