o konsorciu

Konsorcium bylo založeno roku 2003 v Praze a dnes zastřešuje 20 nevládních organizací, které s migranty přímo pracují nebo se jinak věnují problematice integrace cizinců.

Naše poslání

Naše vize

Dlouhodobě usilujeme o posílení dialogu mezi stoupenci různých přístupů k migrační otázce. Naší vizí je sebevědomá česká společnost, připravená integrovat migranty způsobem, který ji kulturně obohacuje, aniž by se její občané cítili ohroženi. Domníváme se, že náš stát disponuje za poslední desetiletí mnoha pozitivními zkušenostmi se začleňováním cizinců, na které můžeme navazovat.

  Témata, kterými se zabýváme

Jsme průsečíkem

Na půdě Konsorcia koordinujeme výměnu zkušeností a definování společných cílů členských organizací v rámci právní, advokační, sociální a mediální skupiny. Jejich pracovníkům nabízíme další vzdělávání a propagaci jejich práce. Iniciujeme komunikaci mezi politiky, úředníky, vzdělávacími institucemi, odborníky z řad akademiků i zahraničními nevládními organizacemi. Pořádáme debaty s představiteli různých zájmových skupin, vzdělávací workshopy pro zástupce státní správy, obcí i krajů, zveřejňujeme komentáře a analýzy k návrhům evropské i české legislativy.

 Jak naše poslání naplňujeme?

Aktuality

 • 15. 1. 2019

  o konsorciu [konsorcium vloz="orientacni-menu"] Konsorcium bylo založeno roku 2003 v Praze a dnes zastřešuje 20 nevládních organizací, které s migranty přímo pracují nebo se jinak věnují problematice integrace cizinců. [konsorcium vloz="delitko"] Naše poslání [...číst dále

 • 7. 1. 2019

  Publikace se věnuje otázkám začleňování cizinců do české společnosti, tedy problematice integrace. Jedná se o oblast, která úzce souvisí s aktuálně velice diskutovaným tématem migrace a vlivem konstantně narůstajícího počtu cizinců v naší zemi sama postupně nabývá na v...číst dále

 • 7. 11. 2018

  Česká vláda se rozhodla nepřijmout Globální kompakt OSN o migraci. Dokument přitom řeší celou řadu priorit Česka v oblasti migrace (například boj proti pašeráctví, odbourávání příčin migrace, návraty neúspěšných žadatelů o azyl) a reaguje na potřebu globální spolupr...číst dále

 • 21. 9. 2018

  Pocházíte z jiného EU státu a bydlíte v ČR? Vy také můžete ovlivnit volbu místních zastupitelů ve vašem městě nebo obci. Níze najdete letáky v češtině a v několika dalších evropských jazycích, které pomůžou vám, vaším kamarádům, kolegům nebo příbuzným se ...číst dále

Více aktualit

11 odborných debat

se zástupci státní správy a veřejnosti

Od ledna 2016 do současnosti uspořádalo Konsorcium celkem 11 veřejných a odborných akcí. Mezi nimi byla například veřejná debata v Senátu o reformě evropského azylového systému, kulatý stůl k integraci cizinců na lokální úrovni v Pardubicích a mnoho dalších.

 

>30 000 klientů

podpořených členskými organizacemi v roce 2017

Mezi poskytnuté služby patří nejčastěji sociální a právní poradenství, asistenční služby, adaptační kurzy, sociální rehabilitace a koučink. Mezi nejčastější cílovou skupinu patří občané z třetích zemí (mimo EU), dále držitelé mezinárodní ochrany a okrajově i občané EU.

 

22 setkání

pracovních skupin Konsorcia za rok

V roce 2017 proběhlo celkem 22 setkání odborníků z jednotlivých členských organizací v rámci pracovních skupin Konsorcia. Setkávaly se skupiny sociální a advokační, právní a mediální.

Pořádáme

Více akcí