Vzdělávání a školství

META: Jak podporovat školní úspěšnost žáků s OMJ aneb co přinesla říjnová mezinárodní konference

Obsah celé konference směřoval k tomu, aby se český vzdělávací systém, který se v současné chvíli začíná více věnovat rozvoji výuky češtiny jako druhého jazyka, inspiroval zahraničními zkušenostmi a posunul tak pozornost také k rozvoji akademického jazyka a vícejazyčnosti.  Nejživější diskusi vyvolal příspěvek zástupce MŠMT Svatopluka Pohořelého, který představil nový systém podpory žáků s OMJ. MŠMT plánuje nastavit nově … číst dále

E-kurzy češtiny během nouzového stavu zdarma

Zpřístupněna je samostatná část e-learningu určená k procvičování gramatiky a slovní zásoby. Moduly obsahují interaktivní cvičení různého druhu (bez vysvětlení jevů). Slouží jako podpora při samostudiu češtiny a přístupná budou po celou dobu nouzového stavu.  … číst dále

META: Otevřený dopis k novele inkluze

Otevřený dopis META, o.p.s. k novele inkluze Praha, 21. září 2020 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předložilo do meziresortního připomínkového řízení novelu vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nařízení vlády č. 75/2005 Sb. Novela vyhlášky zásadním způsobem mění možnosti podpory asistentem pedagoga. Nově vymezuje pouze úzký okruh dětí a žáků, kteří mají na tuto podporu nárok. D… číst dále

META: Nastavení přijímacích zkoušek plýtvá potenciálem žáků z ciziny,

Žáků cizinců na základních školách za posledních pět let přibylo více než o třetinu. Oproti tomu jejich počet na středních školách zůstal více méně stejný (cca 9 tisíc). Tato čísla signalizují, že jednotnou přijímací zkouškou někteří z nich neprojdou a nemohou se dál vzdělávat. Chceme-li předcházet nepříznivým důsledkům spojeným s neúspěšnou integrací cizinců a zejména plýtvání potenciálu mladých lidí, měl by náš vzdělávací systém… číst dále

META: Tisková zpráva: Neznalost jazyka u maturity stále neomlouvá

Jedním z ukazatelů nedostatečné integrace ve vzdělávání je stagnující počet žáků SŠ z řad cizinců. Je pro ně těžší se na SŠ dostat, udržet a zdárně ji ukončit. Selhávají mnohem častěji než stejně nadaní čeští vrstevníci, kteří nejenže mají přirozený náskok jako rodilí mluvčí, ale navíc studovali češtinu (a v češtině) předchozích 9 let na ZŠ.   META, o.p.s upozorňuje na neadekvátnost současné situace v této TISKOVÉ ZPRÁV… číst dále

Online nabídky pro žáky s OMJ a jejich pedagogy v souvislosti s covid-19

 MŠMT jsme také zaslali přehled hlavních online kurzů, doučování a další podpory (včetně metodik), které poskytují organizace pracující s migranty i dobrovolnické iniciativy, k dalšímu šíření mezi migranty-rodiči.  Aktualizace 5.4.2020.  - META  Online kurz češtiny pro děti z 1. stupně ZŠ zdarma. https://www.meta- ops.cz/aktuality/v-dubnu-otevirame-novy-online-kurz-cestiny-pro-deti Dále probíhá online semestrální kurz pro dospělé a přípravný … číst dále

META o.p.s.: Znalost češtiny je základním předpokladem akademického úspěchu

Konsorcium nabízí článek organizace META o.p.s.: Na problematiku dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) se zaměřilo setkání odborníků na konferenci v Brně, která se konala pod záštitou ombudsmanky Anny Šabatové a neziskové organizace META, o.p.s. Hlavním cílem konference bylo apelovat na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby zavedlo funkční systém jazykového vzdělávání dětí, který je nejdůležitějším předpokladem úspěšné inkluze … číst dále