Sociální práce a zdraví

Vyloučení některých skupin migrantů z veřejného zdravotního pojištění dopadá zejména na děti a další zranitelné skupiny   

Autoři petice upozorňují na vysokou míru nejistoty, kterou komerční pojištění přináší, jak v přístupu ke zdravotní péči, tak i v jeho hrazení. Žádají proto alespoň pro své děti, aby mohly využívat standardní pojištění veřejné. Nabízejí, že na rozdíl od českých dětí, u kterých platí pojistné stát, by byli ochotní za své děti do systému platit, přestože jako zaměstnanci již na pojistném odvádějí vysoké částky.  V tomto bodě Konsorcium … číst dále

Centrum pro integraci cizinců: cizinci na Kolínsku a sociálně aktivizační služba Hermiona

Hloubková Analýza integrace cizinců na Kolínsku potvrzuje potřebu koncepčního uchopení integrace, lepšího strategického plánování a většího zapojení místních samospráv. Informační leták o službě Hermiona dokládá význam sociálně aktivizační práce s rodinami s migrační zkušeností a na konkrétním příkladu ukazuje, jak je téma svázané s problematikou žáků s odlišným mateřským jazykem a s jejich začleněním do škol. Více o činnosti … číst dále