Pobyty a zaměstnání

Provoz pracovišť OPC OAMP od 30. 11. 2020

V souvislosti s aktuálními epidemiologickými opatřeními vyhlášenými vládou ČR platí pro návštěvu pobytových pracovišť ministerstva vnitra následující: Přístup na pobytová pracoviště bude nadále umožněn POUZE PŘEDEM OBJEDNANÝM KLIENTŮM, od 30.11.2020 bude možné se objednat již ke všem úkonům. Přednostní termín pro návštěvu pracoviště bude poskytován na úkony vyžadující osobní přítomnost, jejichž podání je podmíněno lhůtou. Jedná se … číst dále

Fungování pobytových pracovišť ministerstva vnitra s účinností od  22. října 2020

-          Přístup na pobytová pracoviště bude umožněn pouze předem objednaným klientům. -          Dosavadní objednávky zůstávají v platnosti. -          Nové objednávky budou umožněny pouze na nezbytné úkony, kterými jsou zejména:                o   registrace po příjezdu                o   zpracování biometrických údajů                o   výdej pobytových oprávnění                o… číst dále

Rychlejší změna zaměstnavatele pro zahraniční pracovníky

  V takových případech budou držitelé zaměstnaneckých, příp. modrých karet moci změnit zaměstnavatele i dříve než po 6 měsících a bude dostačující, pokud změnu ministerstvu vnitra oznámí až v den nástupu do nové práce.   Kompletní usnesení vlády z 16.10.2020 č.1050 naleznete zde: https://www.vlada.cz/.../tiskove.../zmena-zamestnavatele.pdf… číst dále

Zahraniční pracovníky potřebujeme i za covidu-19 a zajistíme jim stejné podmínky jako Čechům

- navzdory poklesu ekonomického růstu a dopadům epidemie Covid-19 na trh práce, potřeba zaměstnávání zahraničních pracovníků v některých odvětvích české ekonomiky i nadále trvá.   - plánuje se spuštění povinných adaptačně-integračních kurzů pro nově příchozí pracovní migranty od roku 2021.   - zaměstnavatelé musí i v dnešní mimořádné době důsledně dbát na rovné zacházení se všemi zaměstnanci bez ohledu na jejich státní pří… číst dále

Legislativa: právní a advokační skupina sleduje

Novela zákona o občanství - půjde do 1. čtení, věc sledujeme, jsme domluveni na spolupráci s některými opozičními stranami a připraveni dodávat podklady k pozměňovacím návrhům.   Novela azylu + ciziny - prošla legislativní radou vlády, v současnosti je na vládě, ale kdy se dostane do Parlamentu nevíme.   Novela ciziny (tzv. průkazová) - týká se rodinných příslušníků občanů EU a ČR - návrh byl díky razantní kritice z naš… číst dále

Upřesnění: výjezdní razítka na oddělení pobytových agend cizinecké policie

K zajištění snadnějšího průjezdu přes ostatní členské státy Evropské unie vyznačuje Policie ČR do cestovního dokladu speciální razítko. Razítko osvědčuje tolerování cizincova pobytu Českou republikou pro účely informování ostatních členských států Evropské unie v případě tranzitu přes jejich území. Razítko však nezajišťuje automatické umožnění vstupu na území těchto států. Pokud tedy budete opouštět území České republiky, doporu… číst dále