Informace a výstupy z pracovních skupin Konsorcia

Pracovní skupiny slouží odborníkům z členských organizací k výměně zkušeností, formulování stanovisek a vytváření podkladů pro advokační a komunikační práci Konsorcia. Setkání se konají v intervalu jednoho až dvou měsíců.

Vyloučení některých skupin migrantů z veřejného zdravotního pojištění dopadá zejména na děti a další zranitelné skupiny   

Autoři petice upozorňují na vysokou míru nejistoty, kterou komerční pojištění přináší, jak v přístupu ke zdravotní péči, tak i v jeho hrazení. Žádají proto alespoň pro své děti, aby mohly využívat standardní pojištění veřejné. Nabízejí, že na rozdíl od českých dětí, u kterých platí pojistné stát, by byli ochotní za své děti do systému platit, přestože jako zaměstnanci již … Číst dále

Legislativa: právní a advokační skupina sleduje

Novela zákona o občanství – půjde do 1. čtení, věc sledujeme, jsme domluveni na spolupráci s některými opozičními stranami a připraveni dodávat podklady k pozměňovacím návrhům.   Novela azylu + ciziny – prošla legislativní radou vlády, v současnosti je na vládě, ale kdy se dostane do Parlamentu nevíme.   Novela ciziny (tzv. průkazová) – týká se rodinných příslušníků občanů EU a ČR – návrh byl díky razantní kritice … Číst dále

Workshop: migrace a veřejné mínění

Jak vzniká negativní obraz migrace a obavy z migrantů? Jakou roli hraje obava z islámu a muslimů? Jak ovlivňují veřejné mínění média, politici, socio-ekonomické faktory nebo kulturně historické vlivy? Jakým směrem stojí za to napřít úsilí, chceme-li obavy společnosti zmírnit a vytvořit prostor pro konstruktivní diskusi o migraci a integraci cizinců?     PROGRAM WORKSHOPU Islamofobie v České republice: prezentace a diskuse prezentuje: Carlos … Číst dále

Měli bychom přijímat děti a mladistvé bez doprovodu z řeckých uprchlických táborů?

Ve spolupráci s odborníky z řad členských organizací (OPU, Amnesty, Diakonie, Člověk v Tísni, PLNU) jsme sestavili dokument obsahující 13 ČASTO KLADENÝCH OTÁZEK A ODPOVĚDÍ k danému tématu. Rádi bychom tak přispěli k věcnějšímu a úplnějšímu obrazu relokací nezletilých, ale i obecněji toho, jak přijímání uprchlíků a jejich pobyt v České republice vypadají   Dokument je ke stažení a k dalšímu využití zde:     MĚLI BYCHOM PŘIJÍMAT … Číst dále

Pobyty a zaměstnání

Vzdělávání a školství

Sociální práce a zdraví

Média a veřejné mínění

Neziskový sektor společně

Lidé na útěku