Média a veřejné mínění

Workshop: migrace a veřejné mínění

Jak vzniká negativní obraz migrace a obavy z migrantů? Jakou roli hraje obava z islámu a muslimů? Jak ovlivňují veřejné mínění média, politici, socio-ekonomické faktory nebo kulturně historické vlivy? Jakým směrem stojí za to napřít úsilí, chceme-li obavy společnosti zmírnit a vytvořit prostor pro konstruktivní diskusi o migraci a integraci cizinců?     PROGRAM WORKSHOPU Islamofobie v České republice: prezentace a diskuse prezentuje: Carlos … Číst dále

Strach české společnosti z migrace nemá oporu v realitě

Institut pro politiku a společnost realizoval průzkum veřejného mínění, jehož cílem bylo identifikovat hlavní zdroje obav v české společnosti. Výsledky naznačily, že dvěma největšími strašáky jsou v Čechách bydlení a migrace – za velmi závažný nebo závažný problém je označilo okolo 70% respondentů. S odstupem pak následovala témata jako vývoj klimatu, zdravotnictví, stárnutí populace aj. Zadavatelé studie požádali o komentář ředitelku … Číst dále

Migrace bez migrantů? Mediální obraz migrace a jejích aktérů v České republice

Analytická zpráva potvrdila, že česká média nabízejí obraz migrace, který neodpovídá české realitě a přispívá k negativnímu vnímání fenoménu migrace ve velké části společnosti. Lze přitom předpokládat, že neadekvátní informace mají vliv zejména na čtenáře, kteří s cizinci žijícími u nás anebo naopak s životem v zahraničí nemají vlastní zkušenost. Pro neziskovky pracující s migranty je zpráva velkou výzvou k tomu, aby do … Číst dále

Workshop: migrace a veřejné mínění

Lidé mezi řádky: příručka o migraci pro (budoucí) novináře (Člověk v tísni)

Proč uprchlíci jitří naše emoce? Narativy související s migrací a uprchlictvím v české společnosti