Fungování pobytových pracovišť ministerstva vnitra s účinností od  22. října 2020

-          Přístup na pobytová pracoviště bude umožněn pouze předem objednaným klientům. -          Dosavadní objednávky zůstávají v platnosti. -          Nové objednávky budou umožněny pouze na nezbytné úkony, kterými jsou zejména:                o   registrace po příjezdu                o   zpracování biometrických údajů                o   výdej pobytových oprávnění                o… číst dále

E-kurzy češtiny během nouzového stavu zdarma

Zpřístupněna je samostatná část e-learningu určená k procvičování gramatiky a slovní zásoby. Moduly obsahují interaktivní cvičení různého druhu (bez vysvětlení jevů). Slouží jako podpora při samostudiu češtiny a přístupná budou po celou dobu nouzového stavu.  … číst dále

Rychlejší změna zaměstnavatele pro zahraniční pracovníky

  V takových případech budou držitelé zaměstnaneckých, příp. modrých karet moci změnit zaměstnavatele i dříve než po 6 měsících a bude dostačující, pokud změnu ministerstvu vnitra oznámí až v den nástupu do nové práce.   Kompletní usnesení vlády z 16.10.2020 č.1050 naleznete zde: https://www.vlada.cz/.../tiskove.../zmena-zamestnavatele.pdf… číst dále

Zahraniční pracovníky potřebujeme i za covidu-19 a zajistíme jim stejné podmínky jako Čechům

- navzdory poklesu ekonomického růstu a dopadům epidemie Covid-19 na trh práce, potřeba zaměstnávání zahraničních pracovníků v některých odvětvích české ekonomiky i nadále trvá.   - plánuje se spuštění povinných adaptačně-integračních kurzů pro nově příchozí pracovní migranty od roku 2021.   - zaměstnavatelé musí i v dnešní mimořádné době důsledně dbát na rovné zacházení se všemi zaměstnanci bez ohledu na jejich státní pří… číst dále

Nekašlejme na druhé!

Výzva nevládních organizací občanům ČR ke koronaviru V jarní vlně šíření koronaviru čelily nevládní organizace náporu klientů a práce srovnatelnému se středně velkou katastrofou. Situace se opakuje, jen s mnohem horšími čísly. Nemalá část společnosti v právě probíhající vlně přesto podle průzkumů nedodržuje ani základní doporučení. Zlehčuje situaci, je unavená a frustrovaná z karantény na jaře, nedůvěřuje institucím nebo některým … číst dále

Vyloučení některých skupin migrantů z veřejného zdravotního pojištění dopadá zejména na děti a další zranitelné skupiny   

Autoři petice upozorňují na vysokou míru nejistoty, kterou komerční pojištění přináší, jak v přístupu ke zdravotní péči, tak i v jeho hrazení. Žádají proto alespoň pro své děti, aby mohly využívat standardní pojištění veřejné. Nabízejí, že na rozdíl od českých dětí, u kterých platí pojistné stát, by byli ochotní za své děti do systému platit, přestože jako zaměstnanci již na pojistném odvádějí vysoké částky.  V tomto bodě Konsorcium … číst dále

META: Otevřený dopis k novele inkluze

Otevřený dopis META, o.p.s. k novele inkluze Praha, 21. září 2020 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předložilo do meziresortního připomínkového řízení novelu vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nařízení vlády č. 75/2005 Sb. Novela vyhlášky zásadním způsobem mění možnosti podpory asistentem pedagoga. Nově vymezuje pouze úzký okruh dětí a žáků, kteří mají na tuto podporu nárok. D… číst dále

Milion chvilek: Otevřený dopis poslancům Evropského parlamentu na podporu Běloruska

Konsorcium se připojilo k iniciativě organizací Milion chvilek,  Amnesty International, Člověk v Tísni, Podporujeme Bělorusko, Společně Brno, Evropské hodnoty aj. a podepsalo otevřený dopis, který bude zaslán poslancům Evropského parlamentu. Cílem iniciativy je, aby Evropský parlament přijal rezoluci na podporu Bělorusk Znění dopisu je následující: Vážené poslankyně a vážení poslanci Evropského parlamentu, coby organizace občanské společnosti se… číst dále

Hledá se policy officer

Od ledna 2021 se v Konsorciu uvolňuje pracovní pozice policy officer. Životopisy posílejte do 15. září na adresu krchova@migracnikonsorcium.cz. Náplň práce: Sledování a analýza aktuálních témat spojených s migrací a integrací. Příprava a koordinace tvorby policy výstupů (stanoviska, policy papery/briefy, analýzy, komentáře), advokační práce (ve spolupráci s právní a advokační skupinou Konsorcia). Koordinace pracovních skupin: příprava  agendy a … číst dále

Centrum pro integraci cizinců: cizinci na Kolínsku a sociálně aktivizační služba Hermiona

Hloubková Analýza integrace cizinců na Kolínsku potvrzuje potřebu koncepčního uchopení integrace, lepšího strategického plánování a většího zapojení místních samospráv. Informační leták o službě Hermiona dokládá význam sociálně aktivizační práce s rodinami s migrační zkušeností a na konkrétním příkladu ukazuje, jak je téma svázané s problematikou žáků s odlišným mateřským jazykem a s jejich začleněním do škol. Více o činnosti … číst dále