Pro naše členy:

 • Organizujeme pravidelná setkání pracovních skupin ve čtyřech oblastech: sociální práce, právní poradenství, advokační činnost a komunikace s médii a veřejností.
 • Pořádáme setkání s relevantními aktéry z politiky, státní správy, odbornou a akademickou veřejností, politiky.
 • Organizujeme odborná školení a workshopy.

Pro odbornou a širší veřejnost:

 • Pořádáme debaty a semináře k aktuálním tématům.
 • Připravujeme odborná stanoviska a studie na nejrůznější témata spojená s migraci.
 • Pořádáme kulturní a vzdělávácí akce, například k Mezinárodnímu dni migrantů.

Pro novináře:

 • Pořádáme setkání pro novináře a vydáváme tiskové zprávy k aktuálním otázkám.
 • Poskytujeme podklady k migračním tématům a kontakty na odborníky.
 • Nabízíme školení v redakcích.

Analýzy a stanoviska

Více

Akce

Pro naše členské a partnerské organizace pořádáme pravidelná odborná školení, semináře, setkání s politiky, představiteli státní správy a dalšími aktéry.
Níže uvádíme pozvánky a reportáže z akcí, jejichž smyslem je vytvořit prostor pro dialog o tématech spojených s migrací.

Archiv akcí

My v médiích

Více

Projekty

 • 4. 3. 2019

  Projekt si klade za cíl analyzovat nastavení a fungování Evropského sociálního fondu (ESF) (OPZ a OPPR) a Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF), zjištění dopadu realizovaných projektů na cílovou skupinu a definici oblastí, které v následujícím období potřebují ...číst dále

 • 21. 11. 2018

  Z původních 24 měsíců, projekt byl prodloužen o dva měsíce. Hlavním cílem projektu bylo podořít funkční střešní organizace, nadále rozvíjet spolupráce členských organizací, vytvářet osvětovou činnost v oblasti sociálního začleňování migrantů a zvyšování ...číst dále

Více projektů