naše výstupy

Pro naše členy:

  • Organizujeme pravidelná setkání pracovních skupin ve čtyřech oblastech: sociální práce, právní poradenství, advokační činnost a komunikace s médii a veřejností.
  • Pořádáme setkání s relevantními aktéry z politiky, státní správy, odbornou a akademickou veřejností, politiky.
  • Organizujeme odborná školení a workshopy.

Pro odbornou a širší veřejnost:

  • Pořádáme debaty a semináře k aktuálním tématům.
  • Připravujeme odborná stanoviska a studie na nejrůznější témata spojená s migraci.
  • Pořádáme kulturní a vzdělávácí akce, například k Mezinárodnímu dni migrantů.

Pro novináře:

  • Pořádáme setkání pro novináře a vydáváme tiskové zprávy k aktuálním otázkám.
  • Poskytujeme podklady k migračním tématům a kontakty na odborníky.
  • Nabízíme školení v redakcích.

Stanovisko k reformě Společného evropského azylového systému

Více

Máte dotaz?

Kontaktujte nás

Analýzy a stanoviska

Více

Akce

Pro naše členské a partnerské organizace pořádáme pravidelná odborná školení, semináře, setkání s politiky, představiteli státní správy a dalšími aktéry.
Níže uvádíme pozvánky a reportáže z akcí, jejichž smyslem je vytvořit prostor pro dialog o tématech spojených s migrací.


Archiv akcí

My v médiích

Více

Projekty

Společně a lépe – posílení kapacit Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR.

V září 2016 jsme zahájili realizaci dvouletého projektu financovaného z Operačního programu zaměstnanost, jehož cílem je vybudování funkční střešní organizace a rozvoj spolupráce členských organizací, osvětová činnost v oblasti sociálního začleňování migrantů a zvyšování odbornosti a metodické podpory v oblasti práce s migranty. V rámci projektu proběhnou odborné semináře, strategické setkání, pracovní skupiny, osvětové workshopy a semináře. Také vydáme několik publikací související s tématem migrace a integrace cizinců v ČR.

Projekt je financován ze zdrojů Evropského sociálního fondu.

Realizace: Září 2016-srpen 2018
UKONČENÝ PROJEKT: Společně za práva migrantů

Celkovým cílem projektu byla realizace advokačních, monitorovacích a medializačních aktivit v kontextu poslání Konsorcia, kterým je prosazování transparentní migrační, azylové a integrační politiky, která klade důraz na dodržování lidských práv a sociálně spravedlivou společnost. Projekt taky měl za cíl zvýšit občanskou participace migrantů a zajistit pluralitní objektivní informování veřejnosti o postavení migrantů v ČR/EU.

V rámci projektu proběhla Kampáň za přijímaní uprchlíků a byl vydán Migrační manifest Konsorcia.

Financováno z grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Realizace: duben 2015-březen 2016