naše výstupy

Pro naše členy:

 • Organizujeme pravidelná setkání pracovních skupin ve čtyřech oblastech: sociální práce, právní poradenství, advokační činnost a komunikace s médii a veřejností.
 • Pořádáme setkání s relevantními aktéry z politiky, státní správy, odbornou a akademickou veřejností, politiky.
 • Organizujeme odborná školení a workshopy.

 

Pro odbornou a širší veřejnost:

 • Pořádáme debaty a semináře k aktuálním tématům.
 • Připravujeme odborná stanoviska a studie na nejrůznější témata spojená s migraci.
 • Pořádáme kulturní a vzdělávácí akce, například k Mezinárodnímu dni migrantů.

 

Pro novináře:

 • Pořádáme setkání pro novináře a vydáváme tiskové zprávy k aktuálním otázkám.
 • Poskytujeme podklady k migračním tématům a kontakty na odborníky.
 • Nabízíme školení v redakcích.

Stanovisko k reformě Společného evropského azylového systému

Více

Máte dotaz?

Kontaktujte nás

Analýzy a stanoviska

Více

Akce

Pro naše členské a partnerské organizace pořádáme pravidelná odborná školení, semináře, setkání s politiky, představiteli státní správy a dalšími aktéry.
Níže uvádíme pozvánky a reportáže z akcí, jejichž smyslem je vytvořit prostor pro dialog o tématech spojených s migrací.

Archiv akcí

My v médiích

Více

Projekty

 • 1. 9. 2016

  V září 2016 jsme zahájili realizaci dvouletého projektu financovaného z Operačního programu zaměstnanost, jehož cílem je vybudování funkční střešní organizace a rozvoj spolupráce členských organizací, osvětová činnost v oblasti sociálního začleňování migrantů a zvy...

   

 • 1. 4. 2016

  Celkovým cílem projektu byla realizace advokačních, monitorovacích a medializačních aktivit v kontextu poslání Konsorcia, kterým je prosazování transparentní migrační, azylové a integrační politiky, která klade důraz na dodržování lidských práv a sociálně spravedlivou ...

   

Více projektů