Pro naše členy:

  • Organizujeme pravidelná setkání pracovních skupin ve čtyřech oblastech: sociální práce, právní poradenství, advokační činnost a komunikace s médii a veřejností.
  • Pořádáme setkání s relevantními aktéry z politiky, státní správy, odbornou a akademickou veřejností, politiky.
  • Organizujeme odborná školení a workshopy.

Pro odbornou a širší veřejnost:

  • Pořádáme debaty a semináře k aktuálním tématům.
  • Připravujeme odborná stanoviska a studie na nejrůznější témata spojená s migraci.
  • Pořádáme kulturní a vzdělávácí akce, například k Mezinárodnímu dni migrantů.

Pro novináře:

  • Pořádáme setkání pro novináře a vydáváme tiskové zprávy k aktuálním otázkám.
  • Poskytujeme podklady k migračním tématům a kontakty na odborníky.
  • Nabízíme školení v redakcích.

Analýzy a stanoviska

Více

Akce

Pro naše členské a partnerské organizace pořádáme pravidelná odborná školení, semináře, setkání s politiky, představiteli státní správy a dalšími aktéry.
Níže uvádíme pozvánky a reportáže z akcí, jejichž smyslem je vytvořit prostor pro dialog o tématech spojených s migrací.

Archiv akcí

My v médiích

Více

Projekty

Více projektů