Archiv rubriky: Projekty

Společně a lépe – posílení kapacit Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR

V září 2016 jsme zahájili realizaci dvouletého projektu financovaného z Operačního programu zaměstnanost, jehož cílem je vybudování funkční střešní organizace a rozvoj spolupráce členských organizací, osvětová činnost v oblasti sociálního začleňování migrantů a zvyšování odbornosti a metodické podpory v oblasti práce s migranty. V rámci projektu proběhnou odborné semináře, strategické setkání, pracovní skupiny, osvětové workshopy a semináře...číst dále

UKONČENÝ PROJEKT: Společně za práva migrantů

Celkovým cílem projektu byla realizace advokačních, monitorovacích a medializačních aktivit v kontextu poslání Konsorcia, kterým je prosazování transparentní migrační, azylové a integrační politiky, která klade důraz na dodržování lidských práv a sociálně spravedlivou společnost. Projekt taky měl za cíl zvýšit občanskou participace migrantů a zajistit pluralitní objektivní informování veřejnosti o postavení migrantů v ČR/EU. V rámci projektu ...číst dále