Archiv rubriky: Covid-19

Informace k řešení pobytových záležitostí cizinců na území ČR v období 18. 5. – 16. 7. 2020

Po skončení nouzového stavu platí po přechodnou dobu 60 dnů (tj. do 16. 7. 2020) následující postup dotčených státních orgánů řešících pobytové záležitosti cizinců Informace_k_reseni_pobytovych_zalezitosti_cizincu_na_uzemi_CR_od_18-05-2020_do_16-07-2020   Další upozornění: Všechny žádosti o pobytová oprávnění zasílané na pracoviště Ministerstvo vnitra musí být vlastnoručně podepsány. Žádosti musí být zaslány poštou nebo prost...číst dále

Pobyt cizinců na území ČR: během nouzového stavu a po jeho skončení

Aktualizované informace, které dostáváme z Ministerstva vnitra - prostřednictvím oddělení integrace a informací: aktualizace 7. 5. Usnesení vlády České republiky ze dne 4. května 2020 č. 511 o přijetí krizového opatření  Výjimky a pravidla pro vstup do České republiky včetně karanténních opatření platná od 11. května 2020  Ohledně cizinců ze třetích zemí: S účinností od 11. května 2020 vláda ČR schválila částečné uvolnění vstupu ...číst dále

Tisková zpráva: Cizinci a nouzový stav – návrh na zavedení přechodného stavu pro doplnění pobytových náležitostí

Cizinci a cizinky prožívají nouzový stav obdobně jako občané ČR. Mnoho z nich se ocitlo v obtížné osobní i finanční situaci, bojují s domácí školou včetně výuky češtiny svých dětí, pracují jako lékaři, pečovatelé, zdravotní sestry či prodavačky, na stavbách, v zemědělství. Stejně jako Češi šijí roušky, starají se o seniory, dobrovolničí. Na rozdíl od občanů však mají ještě další povinnosti spojené s jejich pobytem na území, často ...číst dále

NEWSLETTER: krize ukazuje migranty v příznivém světle

Českou republiku muselo v souvislosti s covidem-19 opustit mnoho zahraničních pracovníků, což ochromilo stavebnictví, zemědělství i další odvětví. Náhrada se nehledá snadno. K tématu přinášíme pár čísel, odkazy na zprávy v médiích a jedno apelativní zamyšlení. Cizinci, kteří zůstali v ČR, podobně jako příslušníci národnostních menšin - tedy skupiny, které bývají českou společností vnímány jako cizorodý prvek, - dnes v boji s pandemií č...číst dále

Služby členských organizací v oblasti pobytové a pracovně právní v souvislosti s covid-19

ZÁKLADNÍ POUČENÍ: !!! platí, že cizinci by neměli v souvislosti s nouzovým stavem zanedbávat povinnost žádat o prodloužení pobytu či změnu účelu apod. ve stanovených lhůtách prostřednictvím pošty.  Jinak by se mohli po skončení nouzového stavu ocitnout mimo zákon. Běžné lhůty platí i pro odvolání!!! !!! Pro zaměstnance je důležité, aby nepodléhali nátlaku a nepodepisovali žádné dokumenty, kterým nerozumějí nebo které jsou pro ně nevýhodn...číst dále

Online nabídky pro žáky s OMJ a jejich pedagogy v souvislosti s covid-19

 MŠMT jsme také zaslali přehled hlavních online kurzů, doučování a další podpory (včetně metodik), které poskytují organizace pracující s migranty i dobrovolnické iniciativy, k dalšímu šíření mezi migranty-rodiči.  Aktualizace 5.4.2020.  - META  Online kurz češtiny pro děti z 1. stupně ZŠ zdarma. https://www.meta- ops.cz/aktuality/v-dubnu-otevirame-novy-online-kurz-cestiny-pro-deti Dále probíhá online semestrální kurz pro dospělé a přípravný ...číst dále

Členské organizace: fungování a nabídka během epidemie Covid-19

Aktuální nabídka členských organizací Konsorcia  (k 25. 3. 2020) vypadá následovně: ADRA - mobilizuje dobrovolníky, kteří pomáhají s donáškou nákupů seniorům a lidem, kteří se ocitli v izolaci. Více zde. AMIGA - sbírá informace a kazuistiky o vznikajících problémech mezi migranty - pište na tulupova@migracnikonsorcium.cz ; iniciuje dobrovolnické aktivity, spolupracuje se spolkem lékařů se zahraničním vzděláním DoktorČechov. Více zde. ...číst dále

Newsletter II/2020: koronavirus a migrační sektor v ČR

hlavní téma tohoto Newsletteru je jednoznačné: Covid-19 a důsledky epidemie a preventivních opatření na migrační sektor: jaké problémy už se objevují, na jaké se musíme ještě připravit a jak na současný stav reagují členské organizace. Navíc přidáváme informace o dalších aktivitách členských organizací - vyšlo několik zajímavých publikací! Pokud jde o plánované akce, nezbývá než doufat, že se uskuteční buď on-line nebo budou odloženy na ...číst dále

Výzva: migranti a koronavirus

Je možné, že v souvislosti s koronavirem se mnoho cizinců dostane do složité situace - v souvislosti s karanténou, uzavřením hranic, ale i možným propouštěním z fabrik. Chtěli bychom vás proto vyzvat ke sdílení dosavadních zkušeností a informací o tom, jak tato situace dopadá na cizince pracující a pobývající v Česku. Následně rádi bychom vstoupili do kontaktu s MV a byli jim konstruktivním partnerem v řešení situace - i pro to však potřebujeme co ...číst dále