Archiv rubriky: Covid-19

Upřesnění: výjezdní razítka na oddělení pobytových agend cizinecké policie

K zajištění snadnějšího průjezdu přes ostatní členské státy Evropské unie vyznačuje Policie ČR do cestovního dokladu speciální razítko. Razítko osvědčuje tolerování cizincova pobytu Českou republikou pro účely informování ostatních členských států Evropské unie v případě tranzitu přes jejich území. Razítko však nezajišťuje automatické umožnění vstupu na území těchto států. Pokud tedy budete opouštět území České republiky, doporu...číst dále

Informace k řešení pobytových záležitostí cizinců na území ČR v období 18. 5. – 16. 7. 2020

Po skončení nouzového stavu platí po přechodnou dobu 60 dnů (tj. do 16. 7. 2020) následující postup dotčených státních orgánů řešících pobytové záležitosti cizinců Informace_k_reseni_pobytovych_zalezitosti_cizincu_na_uzemi_CR_od_18-05-2020_do_16-07-2020   Další upozornění: Všechny žádosti o pobytová oprávnění zasílané na pracoviště Ministerstvo vnitra musí být vlastnoručně podepsány. Žádosti musí být zaslány poštou nebo prost...číst dále

Pobyt cizinců na území ČR: během nouzového stavu a po jeho skončení

Aktualizované informace, které dostáváme z Ministerstva vnitra - prostřednictvím oddělení integrace a informací: aktualizace 7. 5. Usnesení vlády České republiky ze dne 4. května 2020 č. 511 o přijetí krizového opatření  Výjimky a pravidla pro vstup do České republiky včetně karanténních opatření platná od 11. května 2020  Ohledně cizinců ze třetích zemí: S účinností od 11. května 2020 vláda ČR schválila částečné uvolnění vstupu ...číst dále

Tisková zpráva: Cizinci a nouzový stav – návrh na zavedení přechodného stavu pro doplnění pobytových náležitostí

Cizinci a cizinky prožívají nouzový stav obdobně jako občané ČR. Mnoho z nich se ocitlo v obtížné osobní i finanční situaci, bojují s domácí školou včetně výuky češtiny svých dětí, pracují jako lékaři, pečovatelé, zdravotní sestry či prodavačky, na stavbách, v zemědělství. Stejně jako Češi šijí roušky, starají se o seniory, dobrovolničí. Na rozdíl od občanů však mají ještě další povinnosti spojené s jejich pobytem na území, často ...číst dále

NEWSLETTER: krize ukazuje migranty v příznivém světle

Českou republiku muselo v souvislosti s covidem-19 opustit mnoho zahraničních pracovníků, což ochromilo stavebnictví, zemědělství i další odvětví. Náhrada se nehledá snadno. K tématu přinášíme pár čísel, odkazy na zprávy v médiích a jedno apelativní zamyšlení. Cizinci, kteří zůstali v ČR, podobně jako příslušníci národnostních menšin - tedy skupiny, které bývají českou společností vnímány jako cizorodý prvek, - dnes v boji s pandemií č...číst dále

Služby členských organizací v oblasti pobytové a pracovně právní v souvislosti s covid-19

ZÁKLADNÍ POUČENÍ: !!! platí, že cizinci by neměli v souvislosti s nouzovým stavem zanedbávat povinnost žádat o prodloužení pobytu či změnu účelu apod. ve stanovených lhůtách prostřednictvím pošty.  Jinak by se mohli po skončení nouzového stavu ocitnout mimo zákon. Běžné lhůty platí i pro odvolání!!! !!! Pro zaměstnance je důležité, aby nepodléhali nátlaku a nepodepisovali žádné dokumenty, kterým nerozumějí nebo které jsou pro ně nevýhodn...číst dále

Online nabídky pro žáky s OMJ a jejich pedagogy v souvislosti s covid-19

 MŠMT jsme také zaslali přehled hlavních online kurzů, doučování a další podpory (včetně metodik), které poskytují organizace pracující s migranty i dobrovolnické iniciativy, k dalšímu šíření mezi migranty-rodiči.  Aktualizace 5.4.2020.  - META  Online kurz češtiny pro děti z 1. stupně ZŠ zdarma. https://www.meta- ops.cz/aktuality/v-dubnu-otevirame-novy-online-kurz-cestiny-pro-deti Dále probíhá online semestrální kurz pro dospělé a přípravný ...číst dále

Členské organizace: fungování a nabídka během epidemie Covid-19

Aktuální nabídka členských organizací Konsorcia  (k 25. 3. 2020) vypadá následovně: ADRA - mobilizuje dobrovolníky, kteří pomáhají s donáškou nákupů seniorům a lidem, kteří se ocitli v izolaci. Více zde. AMIGA - sbírá informace a kazuistiky o vznikajících problémech mezi migranty - pište na tulupova@migracnikonsorcium.cz ; iniciuje dobrovolnické aktivity, spolupracuje se spolkem lékařů se zahraničním vzděláním DoktorČechov. Více zde. ...číst dále

Newsletter II/2020: koronavirus a migrační sektor v ČR

hlavní téma tohoto Newsletteru je jednoznačné: Covid-19 a důsledky epidemie a preventivních opatření na migrační sektor: jaké problémy už se objevují, na jaké se musíme ještě připravit a jak na současný stav reagují členské organizace. Navíc přidáváme informace o dalších aktivitách členských organizací - vyšlo několik zajímavých publikací! Pokud jde o plánované akce, nezbývá než doufat, že se uskuteční buď on-line nebo budou odloženy na ...číst dále