Síť na ochranu demokracie

Konsorcium podporuje iniciativu Síť k ochraně demokracie, jejímž cílem je společné hlídání základních principů demokratického právního státu. Záměrem organizátorů je spojit všechny, kteří jsou i přes vzájemnou názorovou odlišnost připraveni chránit společný základ vyjádřený v Ústavě a Listině základních práv a svobod.

V rámci naší organizace jsme se shodli, že klíčovou hodnotou pro fungování naší země je demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana, jak je uvedeno v Ústavě České republiky a Listině základních práv a svobod. Proto jsme se rozhodli uvedené hodnoty naší demokracie společně hájit.

Podrobnější popis mechanismu sítě najdete v letáku Síť k ochraně demokracie.

K síti se dá jednoduše připojit podpisem Prohlášení a zasláním nascanovaného dokumentu na adresu dora.novakova@frankbold.org.

Kontakt

Barbora Chrzová

Barbora Chrzová
chrzova@migracnikonsorcium.cz