Konference přinesla nové pohledy a důležitou výměnu zkušeností

Konsorcium minulý týden, 14. května 2019, ve spolupráci se Sdružením pro integraci a migraci, Pražskou kanceláří Nadace Heinrich-Böll-Stiftung a OBSE Kanceláří pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR) pořádalo mezinárodní konferenci "Města, migrace a integrace: Výzvy, aktéři a inspirace," konanou pod záštitou primátora hl. m Prahy.

Konference konaná v krásných prostorách Kaiserštejnského paláce na Malostranském náměstí se zúčastnilo téměř 150 lidí. Byli mezi nimi zástupci obcí, ministerstev a dalších úřadů, neziskového sektoru, akademické sféry, migrantských spolků i zaměstnavatelů. Tato diverzita a mnohost perspektiv a zkušeností byla velkým přínosem pro vzájemné diskuse a výměny názorů.

Hlavním tématem konference byla integrace cizinců na lokální úrovni. Během dvou panelových debat a celkem sedmi workshopů se diskutovalo o tom, jakou roli mají hrát stát, obce, zaměstnavatelé i organizace občanské společnosti v procesu integrace, o tom, jak aplikovat víceúrovňové řízení v oblasti integrace, či o kreativních a inovativních přístupech k integraci a o inspirativní zahraniční i domácí praxi.

Účastníky na konferenci uvítal starosta Mětské části Praha 1, na jejímž území se akce konala, Pavel Čižinský; ředitel Pražské kanceláře Heinrich-Böll-Stiftung, Klaus Linsenmeier; a náměstkyně Odboru demokratizace OBSE/ODIHR, Meaghan Fitzgerald.

             

Své zkušenosti přijelo sdílet několik hostů ze zahraničí včetně zástupce Vysokého komisaře pro migraci, Vasca Malty; poradce pro integraci v holandském městě Utrecht, Jana Braata; integračního experta města Berlín, Kai Leptiena; vedoucí partnerství v ReDi School v Mnichově, Birgit Köbl; poradce pro migraci a svobodu pohybu v OBSE/ODIHR, Pabla Rojas Coppariho; či koordinátora práce s uprchlíky a integrace v německém městě Erlangen, Amila Sharifova.

Mezi českými hosty na konferenci mimo jiné vystoupil starosta Kolína, a zároveň poslanec a předsteda STAN, Vít Rakušan; specialista integrace cizinců na Magistrátu hlavního města Prahy, Jan Janoušek; hlavní metodička Integračního centra Praha, Anca Covrigová; výkonný ředitel Brno Expat Centre, Jan Kopkáš; či v Praze dlouhodobě působící vedoucí HR v Mews Systems, Tyler Golden.

Jak podotknul Jan Braat: „Tato konference byla skvělou přiležitostí pro výměnu dobré praxe v integraci migrantů a dozvědět se jak různé obce překonávájí výzvy v této oblasti. Obzvlášt mě zajímaly zkušenosti jiných měst a to jak plánují a vyvíjejí evaluci svých integračních opatření.“

Všem hostům, partnerům a spolupořadatelům srdečně děkujeme za spolupráci a všem ostatním za účast a aktivní zapojení do diskusí na této podařené akci.

Během konferenci, zástupce OSCE/ODIHR prezentovali novou publikaci s názvem „Local Authorities‘ Migrant Integration Guide“ (Průvodce k integraci migrantů pro lokální zástupce)

 

 

 

Kontakt

Barbora Chrzová

Barbora Chrzová
chrzova@migracnikonsorcium.cz